Fillet Katsu

\3,300

 

 

Hitokuchi Katsu

\3,300

 

 

Tokyo Story Zen

\2,800

 

 

Kushi Katsu

\2,200