Fillet Katsu

\2,980

 

 

Hitokuchi Katsu

\2,980

 

 

Tokyo Story Zen

\2,460

 

 

Kushi Katsu

\1,950